niedziela, 3 grudnia 2017

List od Księdza Waldemara do Rodziców

Kochani rodzice!
Tradycyjnie nasza wspólnota ministrancka gromadzi się 6 stycznia na spotkaniu świątecznym. Jestem z nich bardzo zadwowolny widząc nas zgromadzonych przy wspólnym stole. Bardzo pragnę abyśmy wszyscy włączyli się w przygotowanie tego spotkania. Osobą koordynującą jest pani Joanna Krawczyk i pani Małgosia Ponicka, którym z serca dziękuję za pomoc. Ministranci w czasie spotkania opłatkowego otrzymywali okolicznościowe paczki, które przygotowują dla siebie nawzajem w kwocie do 40 zł. (jeżelibyby jakieś pytania służe pomocą). W ostatnim czasie wraz z animatorami zauważyliśmy potrzebę aktualizacji w życiu naszych chłopców słów Chrystusa: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”. Stąd pomysł Ministranckiej Paczki. Akcja polega na tym, że ministranci  składają drobne ofiary do skarbony, która na ten cel będzie w Sali miistranckiej   (najlepiej jak pieniądze na paczkę zaoszczędziliby nie kupując w Adwencie np. chipsów czy kebabów). Następnie w sobotę 16 grudnia przed świętami o wyznaczonych godzinach wraz z animatorem, udaliby się do wybranej osoby starszej i samotnej z naszej parafii. Chłopcy nie tylko ofiarują wtedy swój dar, ale przede wszystkim czas i zainteresowanie. Podczas spotkania opłatkowego byłby czas na podzielenie się tym dobrem, które zanieśli do tych osób. W razie pytań i wątpliwości służę pomocą.
ks. WALDEMAR

PS.  Akcja jest dobrowolna. 


Ferie 2020!

Poniedziałek 10.02 Trampoliny AIRO ul. Łopuszańska - koszt 10 zł Zbiórka godz. 10:00 przy dolnym kościele Powrót 12:30 Herbata, bułka, b...