Kontakt

Opiekunem ministrantów
parafii pw. NMP Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie
będzie od 25 sierpnia 2014 roku
ks. Waldemar Kowalski MIC
tel. 796 052 643

Zdjęcia z Dnia Wspólnoty

Kliknij tutaj