sobota, 19 października 2013

Dzień Wspólnoty - "Światło"

W sobotę 19 października odbył się pierwszy w tym roku Dzień Wspólnoty LSO naszej parafii. Tematem spotkania było "Światło" i słowa Chrystusa: "Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą". W czasie Eucharystii poznaliśmy bliżej patrona dnia dzisiejszego, bł. Jerzego Popiełuszkę, męczennika. W jego życiu bardzo mocno odbijało się światło Chrystusa, dzięki czemu przyznawał się do swego Mistrza przez całe swoje życie i szczególnie w chwili męczeńskiej śmierci. Po Mszy św. ministranci z grupy Witka zaprezentowali małą inscenizację, w jaki sposób ministranci są posłani, aby odbijać światło Chrystusa. Ponadto w trakcie spotkania był czas na zawody w przekazywaniu światła, próby milczenia. Całość zakończyła agapa i uroczyste odnowienie przyrzeczeń ministranckich. Fotorelacja

Nawiedzenie Figury Świętego Michała Archanioła

W czwartek nastąpi uroczyste przywitanie Figury Świętego Michała Archanioła. Msza o godzinie 18:00, zbiórka 17:20