sobota, 28 września 2013

4 minuty dziennie. Stać cię?

Ministrancki różaniec. Szczegóły w salce ministranckiej...